Διασφάλιση Ποιότητας

Πιστοποιήσεις

Από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η εταιρεία μας παραμένει προσηλωμένη στην υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της. Η ποιοτική αυτή υπεροχή αποτελεί στρατηγικό κι ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και σημαντικό σημείο διαφοροποίησης σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας.

Διατηρώντας σταθερά κι ολοένα υψηλότερους στόχους, η διαρκής βελτίωση μας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό υλοποιούμε κάθε χρόνο σημαντικές επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η παραγωγή όλων των προϊόντων της ELVIDA FOODS γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO22000:2018 και ISO14001 καθώς και των διεθνών πιστοποιήσεων IFS & BRC.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ELVIDA FOODS διατηρεί σταθερές συνεργασίες με κορυφαίους προμηθευτές κρεάτων και σφαγείων από όλο τον κόσμο ώστε να εξασφαλίζει σταθερά και χωρίς αποκλίσεις, το ίδιο άριστο προϊόν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Όλα τα στάδια της παραγωγής καταγράφονται συστηματικά και παρακολουθούνται στενά, ώστε να υπάρχει ακριβής γνώση κάθε λεπτομέρειας για όλα τα προϊόντα που βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής: ποια ακριβώς υλικά και ποιες μηχανές παραγωγής χρησιμοποιήθηκαν, ποιοι άνθρωποι εργάστηκαν για την παραγωγή κ.λπ., στοιχεία που άλλωστε αναγράφονται και στο τελικό προϊόν ως παρτίδα παραγωγής.

Χάρη στην αυτόματη ιχνηλασιμότητα αλλά και στην ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης συμμετοχής κατά τη διαδικασία παραγωγής, μπορούμε να υποστηρίζουμε με πραγματικά στοιχεία την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το Πρότυπο ISO 22000 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων να καταδεικνύουν την ικανότητά τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.
Εκδόθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP, τις απαιτήσεις των προαπαιτούμενων (PRPs και OPRPs), τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης.

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη ευαισθητοποίηση στο κοινό και τους καταναλωτές για θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

IFS (International Featured Standard): αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο της Eνωσης Γερμανών Λιανεμπόρων (HDE) και Γάλλων Λιανεμπόρων (FCD), σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI). Eχει παρόμοια δομή και απαιτήσεις με το πρότυπο του BRC και πιστοποιεί την ασφάλεια και την ποιότητα επεξεργασμένων τροφίμων και των διαδικασιών παραγωγής

BRC (British Retail Consortium): Το πλαίσιο του προτύπου καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, της ακεραιότητας, της νομιμότητας και της ποιότητας σε βιομηχανίες που παράγουν, επεξεργάζονται και συσκευάζουν τρόφιμα και τρόφιμα.

This site is registered on wpml.org as a development site.